Przygotowanie placówki medycznej do obsługi pacjentów zagranicznych – turystyka medyczna w praktyce

Dr n. med., lek. stom. Krzysztof Gończowski

Czas trwania: 2×1,5h

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących organizacji logistyki pobytu oraz procesu leczenia pacjentów z zagranicy. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom przebywającym na stałe poza granicami RP przy współpracy tour-operatorów działających w branży turystyki medycznej wiąże się z wdrożeniem w placówce medycznej wysoce specjalistycznych procedur umożliwiających bezpieczne wykonanie leczenia pod względem zdrowotnym oraz formalno-prawnym.

Decydując się na rozszerzenie oferty usług medycznych o procedury wykonywane w ramach szeroko rozumianej „turystyki medycznej” trzeba zdawać sobie sprawę ze szczególnej specyfiki wykonywania takich świadczeń, a bariera językowa jest tutaj najmniejszym z istniejących problemów.

W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione procedury obsługi pacjentów zagranicznych z szczególnym uwzględnieniem wymogów logistycznych, medycznych oraz formalno-prawnych, które powinny być spełnione przez podmiot leczniczy. Przedstawione zostaną zasady współpracy z pośrednikami (zakres obowiązków i odpowiedzialności) oraz podstawy marketingu turystyki medycznej.

Szczegółowy program kursu:

Organizacja logistyki pobytu pacjenta zagranicznego – zakres odpowiedzialności placówki medycznej oraz pośrednika

 • obcojęzyczny personel medyczny mający kontakt z pacjentem: lekarze, obsługa recepcji, obsługa centrum operacyjnego, higienistki/pielęgniarki, radiolodzy,
 • bezwzględna konieczność natychmiastowej odpowiedzi na zapytanie pacjenta WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM KOSZTORYSU LECZENIA!
 • zatrudnienie dodatkowego personelu tylko do obsługi komunikacji elektronicznej,
 • 24h centrum operacyjne prowadzone w języku obcym (całodobowa opieka nad pacjentem przedstawiciela podmiotu leczniczego),
 • znacznie dłuższe wizyty ze względu na konieczność dokładnego wytłumaczenia pacjentowi procedur medycznych w języku obcym oraz dodatkowa długa tzw. wizyta konsultacyjna z ustaleniem różnych opcji leczenia, przedstawieniem i omówieniem w języku obcym kosztorysów,
 • ekstremalnie krótkie czasu pobytu,
 • dostępność TANICH połączeń lotniczych,
 • transport pacjentów,
 • zakwaterowanie,
 • zwiedzanie,
 • rozrywka.

Wymogi formalno-prawne i finansowe podmiotu leczniczego

 • obsługa pacjentów ubezpieczonych za granicą przez prywatne lub państwowe firmy ubezpieczeniowe,
 • wydawanie zaświadczeń, skierowań raportów przez osoby uprawnione,
 • wydanie pacjentowi odpowiednio przygotowanej dokumentacji medycznej w języku obcym wg. wytycznych z kraju pochodzenia pacjenta,
 • procedury uzyskania zgody na leczenie,
 • współpraca z lokalnymi dla pacjenta ośrodkami zdrowia/lekarzami,
 • obsługa prawna i windykacyjna podmiotu leczniczego za granicą w miejscu zamieszkania pacjenta,
 • system fakturowania i rozliczania zabiegów w języku obcym i walucie obcej,
 • płatności bezgotówkowe w walutach obcych – karty płatnicze, przelewy zagraniczne

Odrębności kulturowo-obyczajowe pacjentów zagranicznych

 • transplantacja materiałów odzwierzęcych,
 • leczenie pacjentów przez lekarzy odmiennej płci,
 • normy piękna.

Problemy medyczne świadczenia usług dla obcokrajowców

 • problemy medyczne świadczenia usług dla obcokrajowców,
 • odpowiednie wyselekcjonowanie procedur leczniczych przeznaczonych dla pacjentów zagranicznych,
 • standardy lecznicze w zależności od kraju pochodzenia pacjenta,
 • zatajanie informacji o stanie zdrowia,
 • niestosowanie się do zaleceń medycznych,
 • nadużywanie alkoholu i środków psychoaktywnych,
 • brak możliwości wykonania zaplanowanego leczenia ze względu na zbyt krótki czas pobytu, zmiany sytuacji klinicznej pacjenta w trakcie pobytu lub komplikacji wynikłych w trakcie już rozpoczętego leczenia,
 • brak możliwości kontynuowania kuracji po zabiegowej w kraju pacjenta ze względu na np. brak lub inną rejestrację leku,
 • serwis i części zamienne do prac protetycznych.

Podstawy marketingu turystyki medycznej

 • lokalizacja podmiotu leczniczego,
 • duża ilość najwyższej klasy firm konkurencyjnych z innych krajów – najwyższy poziom usług medycznych, bardzo konkurencyjne ceny, wieloletnie doświadczenie w obsłudze turystyki medycznej, wysokie budżety marketingowe łącznie ze specjalnymi dotacjami rządowymi, posiadanie sieci własnych ośrodków leczniczych w kraju pochodzenia pacjenta,
 • konieczność działania bezpośrednio w kraju pochodzenia pacjenta – wynajęcie lokalnych firm specjalizujących się w marketingu internetowym oraz organizowaniem eventów dla przyszłych pacjentów,
 • rozbudowana, wielojęzyczna strona internetowa,
 • kanały komunikacji elektronicznej w języku ojczystym pacjenta (Facebook, Instagram, Twitter)  Kalkulacja cen oferowanych usług medycznych w odniesieniu do oferty konkurencji z innych krajów,
 • trudność w skonstruowaniu oferty trafiającej w zapotrzebowanie pacjentów w danym kraju, wysokie koszty reklamy i pozycjonowania:
 • wyklikiwanie” wykupionych reklam przez konkurencję,
 • zaśmiecanie skrzynki e-mail fałszywymi zapytaniami o leczenie i wycenę,
 • podstawieni pacjenci,
 • czarny PR – fałszywe wpisy na blogach i portalach opiniotwórczych.

Dr n. med., lek. stom. Krzysztof Gończowski
Specjalista Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji
Kierownik Medyczny oraz właściciel MAGNADENT, wykładowca polski i zagraniczny.

Twórca autorskiego systemu mikro narzędzi operacyjnych przeznaczonych do usuwania złamanych fragmentów instrumentów endodontycznych z kanałów korzeniowych (ERS – Endo Removal System by Dr K.Gończowski® – Chifa). Dr Gończowski posiada zarówno polskie, jak i norweskie prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty. Od ponad 15 lat prowadzi wykłady oraz szkolenia praktyczne dla lekarzy dentystów w Polsce i na świecie (wykładał w ponad 30 krajach w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej) z zakresu endodoncji, komfortowych i efektywnych znieczuleń miejscowych, sedacji w stomatologii oraz turystyki medycznej.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia ukierunkowanymi na obsługę pacjentów zagranicznych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2000r). Przez 7 lat pracował jako asystent i wykładowca w Instytucie Stomatologii CMUJ.

W 2005 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 2007 tytuł specjalisty Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Dwukrotnie przebywał na stypendiach naukowych w Niemczech: Uniwersytet w Kolonii oraz Uniwersytet w Monachium. Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: ESE (European Society of Endodontology), ERC (European Resuscitation Council), SAAD (Society for the Advancement of Anaesthesia in Dentistry). Opublikował ponad 40 prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach stomatologicznych. Otrzymał wiele nagród za badania naukowe, między innymi czterokrotnie CED Travel Stipend (IADR) oraz Espertise Talent Award Europe for Young Scientists.